[InHarry đồng nghiệp văn] Đưa em về – Mở đầu

Quà của tướng công – tiểu công Tiểu Húc (Ryeo bảo bảo) :”> Vòi vĩnh mấy lời mà được hẳn một cái fic, sướng lắm cơ *cười tít*

Tiểu công viết theo lối đam mỹ, là cái tiểu nương tử cố cách mấy cũng không làm được, thế nên đâm ra càng thích. Fic lại rất dễ thương, tuy chàng bảo qua tay chàng cái gì cũng bị ngược thê ngược thảm nhưng khi nào nó ngược sẽ đau sau, còn lúc nó pink thì chỉ nên tận hưởng màu hường phấn của nó ^^~

Mọi người ghé nhà tiểu công chơi nhé ~~~

ryeome

Đưa em về

Author: Ryeome

Pairing: Yoo In Ha x Kang Hyung Joon

Warning: boyslove, M, HE

Untitled

Mở đầu

View original post 367 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s