[IMY] [FF] [InHarry] The sky inside the egg _ Chapter 1

Quà của Sủng Vật Tiểu Miêu (aka mew mew), vốn định tặng trước lúc ta thi để cỗ vũ tinh thần, cơ mà chạy show dữ quá nên sau một thời gian dài nhá hàng, hàng chính mới xuất hiện =))
Rất cám ơn em dù đang dựng lông, cong đuôi, vểnh tai lên ôn thi như thế mà vẫn nghĩ đến ta, cố gắng xong một chương trước khi kỳ thi của ta kết thúc *ôm mew* *hun má* ♥

http://higasa.wordpress.com/i-miss-you-five-fingers/the-sky-inside-the-egg/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s