[Long fic] A person like tears

A person like tears

Author: Boojang

-*- Một món quà nhỏ dành tặng Quán chủ Tử Y quán – Violet tỷ tỷ -*-

Warn: Fic được viết trên tình thần tự sướng và tự kỷ của Boo, mục đích thỏa mãn bản thân và tỷ tỷ là chính, nội dung hoàn toàn không có thật và không hề liên quan đến thực tế =))

~*~*~*~*~*~

295496_410767518975135_1626422012_n

.

.

.

Theme song: A Person like Tears

Covered by Violet

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

.

.

.

Advertisements

One thought on “[Long fic] A person like tears

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s