=LSTS= CHAP 36.2: Trouble comes

LOVE SICK NOVEL

AUTHOR: INDRYTIMES

CHAPTER 36.2 Trouble comes

—–

Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda. 

Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang.

http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-36/

Hai đứa mang chanh lên, đã cất công phục vụ còn bị đám cờ hó bạn No chửi cho vì lần quần dưới bếp lâu quá. Bạn bè No lúc này mới hỏi Pun sao cũng tới nhà No, Pun nói đùa là bị đá ra khỏi nhà. Thế là cả đám kéo Pun vào nhập cuộc, tự nhiên còn hơn chủ nhà bảo với Pun cứ thoải mái xem như đây là nhà mình.

Trong bữa tiệc, Pun không quên thể hiện tình cảm bằng việc gắp vào bát No một núi thức ăn…

Read More »

=LSTS= CHAP 35: We’re the same

LOVE SICK NOVEL AUTHOR: INDRYTIMES CHAPTER 35: We’re the same —– Bản tiếng Anh dịch bởi Kuda.  Bản tiếng Việt dịch bởi Boo Jang. http://www.kudalakorn.com/translation-love-sick-chapter-35-were-the-same/ —– *** Chữ nghiêng màu nâu là những đoạn tóm tắt phần cut mình post lại từ bên fb cá nhân qua đây cho một số ít bạn vẫn theo dõi bản […]